• English
Ikony Biznesu Narodowe Forum Muzyki

Doświadczenie.
Zaangażowanie.
Pełne zaufanie.

Prawo karne

W sprawach karnych bronimy praw osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa a także zajmujemy się reprezentacją pokrzywdzonych. Reprezentujemy również interesy osób oskarżonych i skazanych. Wieloletnie doświadczenie zespołu Spółki Adwokatów Malicki i Wspólnicy gwarantuje Klientom zaangażowanie oraz pomoc prawną na właściwym poziomie, będącą efektem stale pogłębianej wiedzy oraz licznych doświadczeń procesowych.

Czytaj więcej

Spory sądowe

Zdobywane w trakcie ponad 20-letniej działalności spółki doświadczenie pozwala nam w sposób efektywny, zgodny z literą prawa oraz w pełni profesjonalny reprezentować interesy naszych Klientów w szeroko rozumianych sprawach cywilnych. Podejmujemy się negocjacji, a także reprezentacji przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, jak również przed Sądem Najwyższym. Przeprowadzamy szczegółową analizę dostarczonej nam dokumentacji, a następnie wybieramy najodpowiedniejszą drogę realizacji praw naszych Klientów. Reprezentujemy osoby fizyczne oraz inne podmioty stosunków cywilnoprawnych.

Czytaj więcej

Obsługa prawna biznesu

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej zarówno dużym, jak i mniejszym przedsiębiorstwom. Posiadamy bogate doświadczenie w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z prowadzeniem działalności, jak również reprezentujemy Klientów w skomplikowanych sporach. Sporządzamy informacje, opinie prawne, jak również formułujemy projekty umów.

Czytaj więcej

dr Andrzej Malicki

Założyciel, Doktor, Adwokat

Andrzej Malicki jest adwokatem, wspólnikiem założycielem Spółki Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp.j. z siedzibą we Wrocławiu. Kontynuuje rodzinne tradycje zawodowe. Wykonuje zawód adwokata od 1980 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym, a także prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego, karnego i administracyjnego.

Czytaj więcej

Rafał Bałkowski

Starszy wspólnik, Adwokat

Rafał Bałkowski jest adwokatem, wspólnikiem w Spółce Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp.j. Specjalizuje się w procesach sądowych, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego a także prawa budowlanego. Reprezentuje strony w sprawach administracyjnych.

Czytaj więcej

dr Anna Malicka-Ochtera

Wspólnik, Doktor, Adwokat

Anna Malicka – Ochtera jest adwokatem, wspólnikiem w Spółce Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp.j. Kontynuuje rodzinne tradycje zawodowe. Prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego. Reprezentuje strony w sprawach pracowniczych oraz rodzinnych.

Czytaj więcej

Marcin Ochtera

Wspólnik, Adwokat

Marcin Ochtera jest adwokatem, wspólnikiem w Spółce Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp.j. Specjalizuje się w procesach sądowych, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, rozliczeń finansowych pomiędzy przedsiębiorcami, a także prawa upadłościowego i naprawczego, prawa budowlanego, oraz regulacji stanu prawnego własności nieruchomości na rzecz instytucji i osób prywatnych.

Czytaj więcej

Filip Zieliński

adwokat

Czytaj więcej