Lista Aktualności

Konferencja naukowa - IX Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe

19.04.2024

ZAGADNIENIA WĘZŁOWE POSTĘPOWANIA LUSTRACYJNEGO. KONIECZNOŚĆ ZMIANY USTAWY CZY PRAKTYKI JEJ STOSOWANIA?

04.03.2024

Konferencja „100 lat sportu żużlowego"

22.01.2024

Racje i pytania o refundację in vitro

19.01.2024

Komentarz do przepisów karnych stosowanych w sprawach medycznych

22.09.2023

Adw. dr Andrzej Malicki sędzią Harcerskiego Turnieju Debat Oksfordzkich

15.03.2023

"Usługi prawne odNowa: procesy o obrazę uczuć religijnych".

29.12.2022

Spory medyczne

07.12.2022

Юридична допомога українською та російською мовами/Pomoc prawna w języku ukraińskim i rosyjskim

24.10.2022

Sąd Najwyższy oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego

12.10.2022