Cennik

Zasady współpracy

Po dokonaniu wstępnej analizy potrzeb i oczekiwań Klienta zostanie przygotowana indywidualna oferta współpracy dostosowana do wymagań i preferencji Klienta. W oparciu o powyższe kryteria zaproponujemy równie elastyczne warunki finansowe współpracy.

Celem kancelarii jest zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego świadczonych usług przy zachowaniu konkurencyjnych warunków finansowych. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stosujemy system stawek godzinowych jak również system wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku sporów sądowych, dodatkowo możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy success fee. Wybór określonego wariantu cenowego jest uzależniony od charakteru danej sprawy oraz indywidualnie ustalonych z Klientem zasad współpracy.

Ważną dla nas sprawą są jasne ustalenia finansowe z Klientami, tak aby nie stanowiły
one na danym etapie sprawy zaskoczenia. Dla potrzeb każdego Klienta możemy zaproponować różne warianty zajmowania się daną sprawą i co tym idzie różne sposoby rozliczeń.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z Klientem.

Stosowane są następujące systemy rozliczeń:

System wynagrodzenia zryczałtowanego, gdzie wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

System rozliczeń godzinowych, gdzie wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zadania. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

W sprawach cywilnych stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). W zależności od wartości koszty te wynoszą:

  • do 500 zł – 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.