Kariera

Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp.j. nawiąże stałą, sformalizowaną współpracę z aplikantką lub aplikantem adwokackim. Spółka specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego, gospodarczego, medycznego, administracyjnego, spadkowego i rodzinnego.
Zaprasza do współpracy osoby podzielające zainteresowanie tymi dziedzinami prawa. Oferujemy możliwość pracy przy ciekawych sprawach, w życzliwym zespole i pod opieką doświadczonych adwokatów. Możliwe jest objęcie aplikantki/aplikanta patronatem.
Zapraszamy także osoby, które przystąpiły we wrześniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: sekretariat@malicki.wroc.pl