Komentarz do przepisów karnych stosowanych w sprawach medycznych

Wspólnik Spółki Malicki i Wspólnicy sp.j. adw. dr Anna Malicka – Ochtera jest Autorką komentarza do art. 156 i 157 k.k. w pracy zbiorowej Kodeks karny Przepisy stosowane w sprawach medycznych Komentarz pod red. naukową Radosława Tymińskiego.

Komentarz omawia wyłącznie regulacje kodeksu karnego, dotyczące osób wykonujących zawody medyczne a przede wszystkim lekarzy. Przepisy wybrano na podstawie analizy orzeczeń sądowych w sprawach karnych medycznych, autorzy przedstawili interpretacje, uwzględniając stany faktyczne stanowiące podstawy formułowania zarzutów wobec lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Odnieśli się również do kwestii praktycznych, takich jak kwalifikacja prawna zdarzeń medycznych, przedawnienie czy zbieg z innymi przepisami.

22.09.2023, dr Anna Malicka-Ochtera

Więcej aktualności

Konferencja „100 lat sportu żużlowego"

22.01.2024

Racje i pytania o refundację in vitro

19.01.2024

Adw. dr Andrzej Malicki sędzią Harcerskiego Turnieju Debat Oksfordzkich

15.03.2023