Konsekwencje domniemania niewinności

W pokonferencyjnej publikacji czasopisma „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” pt. Administracja, a zarządzanie” ukazał się artykuł adw. dr Anny Malickiej-Ochtery na temat praktycznych konsekwencji obowiązywania zasady domniemania niewinności (A. Malicka-Ochtera, Konsekwencje obowiązywania zasady domniemania niewinności, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2019, t. XX, z. 3, cz. 3, s. 63-70).

Zapraszamy do lektury artykułu tutaj: PiZ XX 3 3

 

15.10.2019

Więcej aktualności

Śladem Fantoma

28.10.2019

Hala Ludowa na swoim

13.03.2019

Szansa dla pokrzywdzonych przez Finroyal

11.03.2019