Konsekwencje domniemania niewinności

W pokonferencyjnej publikacji czasopisma „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” pt. Administracja, a zarządzanie” ukazał się artykuł adw. dr Anny Malickiej-Ochtery na temat praktycznych konsekwencji obowiązywania zasady domniemania niewinności (A. Malicka-Ochtera, Konsekwencje obowiązywania zasady domniemania niewinności, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2019, t. XX, z. 3, cz. 3, s. 63-70).

Zapraszamy do lektury artykułu tutaj: PiZ XX 3 3

 

15.10.2019

Więcej aktualności

Noworoczne Spotkanie Adwokatury 2020

20.01.2020

Wyrok w sprawie sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek

16.01.2020

Sylwester 2019 i noworoczne życzenia

02.01.2020