O kancelarii

Adwokat Andrzej Malicki to adwokat z wieloletnim doświadczeniem. Kontynuuje rodzinne tradycje zawodowe, wykonując zawód adwokata od prawie czterdziestu lat. Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym, jak również pomaga Klientom w sprawach gospodarczych, karnych i administracyjnych.

Działalność naukowa

Zdobywanie swojego  doświadczenia zawodowego Adwokat Malicki rozpoczął, pełniąc funkcję pracownika naukowego na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1973-1982. Mimo późniejszego rozwinięcia działalności zawodowej, Adwokat Malicki nie porzucił swojej pasji do nauczania. Aktualnie wykłada na Studiach Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadził również zajęcia dydaktyczne na temat odpowiedzialności cywilno-prawnej lekarzy na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i prowadzi je nadal w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej. Wykłada także  prawo sportowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz kończy pisać pracę doktorską na temat niezawisłości sędziego oraz niezależności adwokata w procesie.

Działalność zawodowa

W 1992 r. z inicjatywy Adwokata Andrzeja Malickiego zawiązana została pierwsza spółka Adwokacka na terenie Wrocławia. Pierwotna nazwa – spółka Adwokatów CONSENSUS Malicki, Rossa i Wspólnicy sp.j. – została zmieniona i obecnie spółka funkcjonuje jako Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp.j.

Pomysłodawca założenia Spółki, Adwokat Andrzej Malicki, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom Klientów, zmieniającym się w związku z przemianami polityczno-gospodarczymi w Polsce. Razem z Adwokatem Henrykiem Rossą, Adwokat Andrzej Malicki w ramach działalności zawiązanej spółki, rozpoczął obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Funkcje i stanowiska

Adwokat Andrzej Malicki cieszy się  zaufaniem zarówno Klientów, jak również innych prawników i pracowników naukowych. W trakcie swojej wieloletniej  praktyki zawodowej pełnił szereg funkcji, wymagających szczególnego zaufania publicznego;

 • W latach 2001-2004  obejmował urząd Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej.
 • W latach 1988-2001 był członkiem Komisji Naczelnej Rady Adwokackiej: Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Działalności Publicznej Adwokatury .
 • W latach 1988-2001 piastował stanowisko Kierownika Szkolenia Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.
 • W latach 2004-2007 wykonywał funkcję Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Naczelnej Rady Adwokackiej .
 • W roku 2010 brał  udział w pracach nad projektem ustawy Prawo o Adwokaturze .
 • Przez wiele lat uczestniczył w pracach Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.
 • W latach  2007-2013 – przez dwie kadencje – był Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Obecnie, Adwokat Malicki również obejmuje doniosłe społecznie  stanowiska m.in. w Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz w Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 • Jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, do której to został wybrany ponownie, podczas Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie w 2016 r.
 • Piastuje stanowisko Zastępcy Przewodniczącego w Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej, której pracami kieruje adw. prof. dr hab. Jacek Giezek.
 • Jest wykładowcą Szkolenia Aplikantów Adwokackich i wieloletnim egzaminatorem, aktualnie w Izbie Wałbrzyskiej.
 • Orzeka w Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jest to już druga kadencja Adwokata Andrzeja Malickiego.

Konferencje naukowe

W trakcie swojej aktywności zawodowej,  Adwokat Andrzej Malicki wielokrotnie brał udział w prestiżowych konferencjach naukowych. W 2015 r. był prelegentem w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawa lekarza”. Konferencja odbywała się 18 września we Wrocławiu, a jej tematyka skupiała się wokół klauzuli sumienia. Adwokat Andrzej Malicki w trakcie konferencji prowadził debatę m.in. z prof. Michałem Królikowskim, analizując kazus prof. Bogdana Chazana w kontekście wolności sumienia lekarza.

Adwokat Andrzej Malicki był również panelistą konferencji „Wolność przekazu” zorganizowanej pod patronatem honorowym Metropolity Wrocławskiego abp. Józefa Kupny. Konferencja odbywała się 23 października 2015 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym. Pełnił również funkcję moderatora konferencji „Nowe wyzwania w sprawach rodzinnych a zasada dobra dziecka. Perspektywy etyczne zawodów biorących udział w postępowaniu sądowym”. Konferencja miała miejsce w dniach 6-7 listopada 2015 r. we Wrocławiu.

Publikacje naukowe

Adwokat Andrzej Malicki jest  autorem wielu publikacji naukowych. Ze względu na swoje zainteresowania, skupiające się wokół prawa medycznego, chętnie podejmuje się opisywania zagadnień z pogranicza prawa i medycyny. Jest także autorem artykułów, które ukazywały się  m.in. w “Medium – Gazecie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej”.

Oprócz publikacji  z zakresu prawa medycznego, chętnie pisze artykuły z zakresu  prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, rodzinnego, sportowego, jak również zasad wykonywania zawodu adwokata.

Działalność pozazawodowa

Adwokat Andrzej Malicki  bierze udział w wielu akcjach społecznych oraz w wydarzeniach niezwiązanych bezpośrednio z obszarem pracy zawodowej adwokata. Często podejmuje się działalności pro bono.  W środowisku artystycznym cieszy się opinią mecenasa sztuki. Organizuje koncerty Bożonarodzeniowe we Wrocławiu w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła. Oprawę tego wydarzenia na przestrzeni lat zapewniał m.in. zespół “Skaldowie”.

Adwokat Malicki jest również członkiem Ikon Biznesu – społecznego programu Wrocławskiej Izby Gospodarczej. Dnia 16 czerwca 2018 r. na bulwarze Tadka Jasińskiego, u zbiegu promenady Staromiejskiej z ul. Krupniczą, odsłonięto pomnik Ignacego Jana Paderewskiego wykonanego przez artystę rzeźbiarza Tomasza Wenklar. Adwokat Andrzej Malicki jest jednym z fundatorów pomnika. Popiersie Paderewskiego upamiętnia rocznicę wyzwolenia Polski po 123 latach niewoli.

Ponadto, Adwokat Andrzej Malicki od wielu lat współpracuje z Katolickim Radiem Rodzina. W 2015 r. w dowód wdzięczności za wieloletnią, udaną współpracę został odznaczony “Wrocławskim Laurem Radia Rodzina”.

Adwokat Andrzej Malicki jest też współautorem scenariusza filmu Wiesława Saniewskiego “Bezmiar sprawiedliwości”. Wziął  udział w jednym z odcinków serialu “Obrońcy”, mającego charakter reportażowego dokumentu. Serial emitowany był przez regionalne oddziały TVP w  paśmie edukacyjnym.

Pasja do sportu towarzyszy Adwokatowi Andrzejowi Malickiemu całe życie. Jest instruktorem i pasjonatem żeglarstwa oraz jachtowym sternikiem morskim. Pełni również funkcję Honorowego Prezesa Towarzystwa Miłośników Sportu Motorowego “SPARTA” Wrocław. Ponadto, jest spikerem zawodów żużlowych.

Prywatnie Adwokat Andrzej Malicki jest mężem mec. Aleksandry Malickiej oraz spełnionym ojcem dwóch córek – adw. dr Anny Malickiej – Ochtery oraz lek. med. Agnieszki Malickiej.

Wspólnicy

Zobacz więcej

dr Andrzej Malicki

Założyciel, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

Rafał Bałkowski

Starszy wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

dr Anna Malicka-Ochtera

Wspólnik, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

Marcin Ochtera

Wspólnik, Adwokat