„Ograniczenia działań obrońcy w procesie karnym” Monografie Prawnicze – autorstwa adw. dr Anny Malickiej-Ochtery

Lektura monografii pozwala skonstruować definicję, zgodnie z którą ograniczenia działań obrońcy to normy i wartości wywiedzione z przepisów prawa, zasad etyki, a także praktyki wykonywania zawodu limitując zakres pożądanych zachowań obrończych podejmowanych w celu związanym z pełnioną funkcją procesową, jak również zawężenie zakresu możliwości obrończych ze względu na zasób wiedzy oraz możliwości konkretnego obrońcy w danej sprawie. Czynnikami, które mają wpływ na przebieg granic działalności obrończej są m.in. interes procesowy oskarżonego, interes innych uczestników postępowania, dobro wymiaru sprawiedliwości oraz właściwości osoby konkretnego obrońcy. Kształt granic działań obrońcy w procesie karnym zależy bezpośrednio od określenia roli, funkcji (publicznej lub prywatnej) oraz statusu, jaki posiada obrońca w procesie karnym. Kompozycja ograniczeń służy limitacji zakresu „bezpiecznej” aktywności obrończej, którego respektowania ze strony pozostałych uczestników postępowania powinni domagać się wszyscy obrońcy – zarówno w imieniu oraz na rzecz bronionego, jak i w interesie publicznym.

19.08.2021, dr Anna Malicka-Ochtera

Więcej aktualności

Konferencja „100 lat sportu żużlowego"

22.01.2024

Racje i pytania o refundację in vitro

19.01.2024

Komentarz do przepisów karnych stosowanych w sprawach medycznych

22.09.2023