„Rola pełnomocników procesowych w dążeniu do prawdy”

Adw. dr Andrzej Malicki w pracy zbiorowej pod redakcją M. Struss-Wołos i M. Wieczorka pt. „Prawda w procesie cywilnym. Quid est veritas” Radom 2021 r., opublikował artykuł pt. „Rola pełnomocników procesowych w dążeniu do prawdy”. W pracy tej Autor wyraził pogląd, że kolejne zmiany w procedurze cywilnej wprowadzone pod pozorem hołdowania zasadzie szybkości postępowania w istocie ograniczają możliwość powoływania dowodów w każdym czasie. Może to stanowić utrudnienie dostępu do Sądu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, ponieważ prawo do sądu dla stron musi łączyć się z prawem do składania wniosków dowodowych i dowodzenia, które nie powinno być ograniczane tylko jedynie w interesie organów rozstrzygających, a powinno być determinowane względami nie tylko prawdy formalnej, ale także prawdy materialnej. Ponadto, Autor wskazał, że pełnomocnik może pozostawać w różnych relacjach do dążenia do prawdy formalnej, jak i materialnej, gdyż może zdarzyć się też tak, że interes strony przemawiać będzie powoływaniem się na prekluzję. Dążenie zatem do poznania prawdy w procesie cywilnym przez kwalifikowanych pełnomocników jest uzależnione od sytuacji procesowej w jakiej znajduje się klient.

04.05.2022, Przemysław Krawczyk

Więcej aktualności

Komentarz do przepisów karnych stosowanych w sprawach medycznych

22.09.2023

Adw. dr Andrzej Malicki sędzią Harcerskiego Turnieju Debat Oksfordzkich

15.03.2023

"Usługi prawne odNowa: procesy o obrazę uczuć religijnych".

29.12.2022