Obsługa prawna biznesu

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej zarówno dużym, jak i mniejszym przedsiębiorstwom. Posiadamy bogate doświadczenie w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z prowadzeniem działalności, jak również reprezentujemy Klientów w skomplikowanych sporach. Sporządzamy informacje, opinie prawne, jak również formułujemy projekty umów.

Dzięki funkcjonowaniu w formie Spółki czyli zespołu ludzi, pozostajemy do dyspozycji bez względu na rodzaj prowadzonej działalności i dostosowujemy się do potrzeb Klienta w zakresie formy i częstotliwości kontaktu. Zapewniamy stałą i profesjonalną obsługę na każdym z etapów funkcjonowania firmy.

Pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę prowadzenia działalności gospodarczej, zajmujemy się przekształceniami spółek oraz wspieramy w podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z rozwojem biznesu. Ponad 20-letnie doświadczenie Spółki, pozwala nam udzielać przedsiębiorcom porad, niejednokrotnie zweryfikowanych w praktyce.

Klientom biznesowym pomagamy również w prowadzeniu negocjacji. Reprezentujemy w nich Klientów lub negocjujemy razem z nimi. Następnie sporządzamy profesjonalne umowy oraz dbamy o realizację ich postanowień. W  razie wystąpienia jakichkolwiek sytuacji spornych, bronimy praw naszych Klientów przed sądem.

Zespół

Zobacz więcej

dr Andrzej Malicki

Założyciel, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

Rafał Bałkowski

Starszy wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

dr Anna Malicka-Ochtera

Wspólnik, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

Marcin Ochtera

Wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Doktor nauk prawnych

Zobacz więcej

Igor Gładysz

Adwokat

Zobacz więcej

Jacek Krzyżak

Adwokat

Zobacz więcej

Michał Lachowicz

Adwokat