Ochrona dóbr osobistych

Wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych pozwala nam w sposób w pełni profesjonalny doradzać w sprawach związanych m.in. z ochroną wizerunku, prywatności oraz czci, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Świadczymy pomoc prawną bez względu na źródło naruszenia. Pomagamy zarówno ofiarom naruszeń, jak również osobom, które mogły dopuścić się naruszenia dóbr osobistych innego podmiotu. Podejmujemy się reprezentacji przed sądem w sprawach cywilnych oraz karnych (o zniesławienie i zniewagę).

Naszym Klientom towarzyszymy w trakcie rozmów ugodowych oraz negocjacji. Szczegółowo analizujemy wszelkie dostarczone materiały i dokumenty, celem precyzyjnej oceny stopnia naruszenia. Pomagamy w skutecznej ochronie wizerunku naszych Klientów.

Przygotowujemy m.in. regulaminy, regulacje wewnętrzne dotyczące przetwarzania danych oraz umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom. Dbamy o bezpieczny przepływ danych osobowych w przedsiębiorstwach naszych Klientów oraz na bieżąco wykrywamy wszelkie nieprawidłowości.

Zespół

Zobacz więcej

dr Andrzej Malicki

Założyciel, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

dr Anna Malicka-Ochtera

Wspólnik, Doktor, Adwokat