Prawo administracyjne

Prawnicy Spółki Malicki i Wspólnicy Sp.j. posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjnych oraz w obsłudze administracji . Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym oraz prawnym, potrzebującym wsparcia w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

W profesjonalny sposób prowadzimy postępowania przed organami administracji publicznej, samorządowej oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi. Podejmujemy się również reprezentacji naszych Klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pomagamy w uzyskaniu decyzji administracyjnych. Sporządzamy m.in. szeroko pojęte pisma, wnioski i skargi oraz kierujemy je do organów administracji publicznej, samorządowej lub do sądów administracyjnych. Naszym Klientom pomagamy również w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. koncesji, zezwoleń i licencji.

Ponadto, interesy naszych Klientów reprezentujemy też w toku postępowań podatkowych. Występujemy w postępowaniach podatkowych przed izbami skarbowymi oraz urzędami skarbowymi. Doradzamy zarówno w sprawach bieżących, jak również w sytuacjach spornych.

Zespół

Zobacz więcej

Marcin Ochtera

Wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Doktor nauk prawnych

Zobacz więcej

Igor Gładysz

Adwokat