Prawo gospodarcze

Spółka Malicki i Wspólnicy oferuje stałą lub okresową obsługę podmiotów gospodarczych. Doradzamy przedsiębiorstwom m.in. w sprawach z obszaru prawa spółek, prawa cywilnego, zamówień publicznych, administracyjnego, medycznego, konkurencji oraz prawa pracy.

W imieniu naszych Klientów negocjujemy, a następnie przygotowujemy umowy z zakresu prawa gospodarczego. Sporządzamy również opinie prawne dotyczące umów zawieranych w toku działalności przedsiębiorstwa, np. umów sprzedaży, dostawy, najmu, leasingu, umów o roboty budowlane czy też umów ramowych. Świadczymy również kompleksową pomoc w procesie zakładania lub likwidacji spółek prawa handlowego oraz oddziałów i przedstawicielstw. Opracowujemy w sposób wyczerpujący dokumentację pracowniczą, w tym umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji oraz kontrakty menadżerskie oraz umowy o współpracy.

Interesy naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniu mediacyjnym, a jeśli nie przyniesie ono oczekiwanych rezultatów, podejmujemy się reprezentacji przed sądami powszechnymi wszystkich instancji zarówno na etapie postępowania przedsądowego, sądowego jak i egzekucyjnego. Występujemy również w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prowadzimy też działania windykacyjne na wszystkich etapach odzyskiwania należności.

Doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami pozwala nam oferować Klientom obsługę prawną najwyższej jakości.

Zespół

Zobacz więcej

dr Andrzej Malicki

Założyciel, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

Rafał Bałkowski

Starszy wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

Marcin Ochtera

Wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

Igor Gładysz

Adwokat

Zobacz więcej

Piotr Bugajski

adwokat