Prawo karne gospodarcze

Adwokaci z zespołu Spółki Malicki i Wspólnicy posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego gospodarczego. Dysponujemy szeroką, stale pogłębianą wiedzą na temat sposobów funkcjonowania szeroko rozumianych podmiotów gospodarczych. Połączenie wiedzy oraz prawie 30-letniej praktyki zawodowej pozwala nam dokonywać precyzyjnej analizy skomplikowanych spraw karnych gospodarczych, jak również w profesjonalny sposób reprezentować interesy naszych Klientów przed sądem bądź w Prokuraturze.

Naszym Klientom pomagamy już na etapie postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez organy uprawnione do przeprowadzania czynności dochodzeniowo-śledczych, np. Policję, ABW, CBA, CBŚ, ABW.

Występujemy w imieniu naszych Klientów w sprawach dotyczących nadużyć oraz przestępstw na tle gospodarczym, takich jak np. oszustwa, korupcja, nadużycie zaufania, wyrządzenie szkody, pranie brudnych pieniędzy, fikcyjne transakcje czy też nielegalne wyprowadzenie aktywów. Świadczymy pomoc w gromadzeniu i ocenie materiału dowodowego.

Każdą sytuację procesową oceniamy w sposób indywidualny i na podstawie przeprowadzonej analizy dokonujemy wyboru długofalowej strategii działania. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystujemy, prezentując poglądy w najbardziej prestiżowych pismach prawniczych m.in. “Palestra”, “Palestra Świętokrzyska”,“Zachodnia Izba Gospodarcza”.

W sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego współpracujemy również ze sprawdzonymi rzeczoznawcami oraz biegłymi. Cechuje nas kompleksowe podejście do karno-gospodarczych spraw naszych Klientów.

Zespół

Zobacz więcej

dr Andrzej Malicki

Założyciel, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

dr Anna Malicka-Ochtera

Wspólnik, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

Marcin Ochtera

Wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

prof. dr hab. Jacek Giezek

Adwokat

Zobacz więcej

Jacek Krzyżak

Adwokat

Zobacz więcej

Paweł Wójcik

Adwokat