Prawo karne gospodarcze

Adwokaci z zespołu Spółki Malicki i Wspólnicy posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego gospodarczego. Dysponujemy szeroką, stale pogłębianą wiedzą na temat sposobów funkcjonowania szeroko rozumianych podmiotów gospodarczych. Połączenie wiedzy oraz prawie 30-letniej praktyki zawodowej pozwala nam dokonywać precyzyjnej analizy skomplikowanych spraw karnych gospodarczych, jak również w profesjonalny sposób reprezentować interesy naszych Klientów przed sądem bądź w Prokuraturze.

Naszym Klientom pomagamy już na etapie postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez organy uprawnione do przeprowadzania czynności dochodzeniowo-śledczych, np. Policję, ABW, CBA, CBŚ, ABW.

Występujemy w imieniu naszych Klientów w sprawach dotyczących nadużyć oraz przestępstw na tle gospodarczym, takich jak np. oszustwa, korupcja, nadużycie zaufania, wyrządzenie szkody, pranie brudnych pieniędzy, fikcyjne transakcje czy też nielegalne wyprowadzenie aktywów. Świadczymy pomoc w gromadzeniu i ocenie materiału dowodowego.

Każdą sytuację procesową oceniamy w sposób indywidualny i na podstawie przeprowadzonej analizy dokonujemy wyboru długofalowej strategii działania. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystujemy, prezentując poglądy w najbardziej prestiżowych pismach prawniczych m.in. “Palestra”, “Palestra Świętokrzyska”,“Zachodnia Izba Gospodarcza”.

W sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego współpracujemy również ze sprawdzonymi rzeczoznawcami oraz biegłymi. Cechuje nas kompleksowe podejście do karno-gospodarczych spraw naszych Klientów.

Zespół

Zobacz więcej

dr Andrzej Malicki

Założyciel, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

dr Anna Malicka-Ochtera

Wspólnik, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

Marcin Ochtera

Wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

prof. dr hab. Jacek Giezek

Adwokat

Zobacz więcej

Jacek Krzyżak

Adwokat

Zobacz więcej

Paweł Wójcik

Adwokat

Anita Jamróz

Aplikant