Prawo karne

W sprawach karnych bronimy praw osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa a także zajmujemy się reprezentacją pokrzywdzonych. Reprezentujemy również interesy osób oskarżonych i skazanych. Wieloletnie doświadczenie zespołu Spółki Adwokatów Malicki i Wspólnicy gwarantuje Klientom zaangażowanie oraz pomoc prawną na właściwym poziomie, będącą efektem stale pogłębianej wiedzy oraz licznych doświadczeń procesowych. Adw. dr Anna Malicka-Ochtera specjalizuje się w procedurze karnej, a w swojej pracy doktorskiej zgłębiała skomplikowaną problematykę granic działalności obrońcy w procesie karnym.

Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia. Występujemy również w imieniu pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych, jak również osób zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Oferujemy także pomoc prawną osobom skazanym na etapie postępowania karnego wykonawczego.

W imieniu naszych Klientów sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz prywatne i subsydiarne akty oskarżenia. Przygotowujemy wszelkie niezbędne w konkretnej sprawie wnioski i pisma oraz opinie prawne. W sposób w pełni profesjonalny, poparty wieloletnim doświadczeniem, występujemy w imieniu naszych Klientów na sali sądowej.

W sprawach z zakresu prawa karnego działamy zdając sobie sprawę z ogromnej wagi i możliwych konsekwencji dla Klienta. Świadczymy kompleksową pomoc prawną bez względu na etap, na którym aktualnie znajduje się postępowanie.

Zespół

Zobacz więcej

Andrzej Malicki

Założyciel, Adwokat

Zobacz więcej

dr Anna Malicka-Ochtera

Wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

prof. dr hab. Jacek Giezek

Adwokat

Zobacz więcej

Jacek Krzyżak

Adwokat

Zobacz więcej

Michał Lachowicz

Adwokat

Dorota Dziadykiewicz

Aplikant