Prawo karne

W sprawach karnych bronimy praw osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa a także zajmujemy się reprezentacją pokrzywdzonych. Reprezentujemy również interesy osób oskarżonych i skazanych. Wieloletnie doświadczenie zespołu Spółki Adwokatów Malicki i Wspólnicy gwarantuje Klientom zaangażowanie oraz pomoc prawną na właściwym poziomie, będącą efektem stale pogłębianej wiedzy oraz licznych doświadczeń procesowych. Adw. dr Anna Malicka-Ochtera specjalizuje się w procedurze karnej, a w swojej pracy doktorskiej zgłębiała skomplikowaną problematykę granic działalności obrońcy w procesie karnym.

Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia. Występujemy również w imieniu pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych, jak również osób zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Oferujemy także pomoc prawną osobom skazanym na etapie postępowania karnego wykonawczego.

W imieniu naszych Klientów sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz prywatne i subsydiarne akty oskarżenia. Przygotowujemy wszelkie niezbędne w konkretnej sprawie wnioski i pisma oraz opinie prawne. W sposób w pełni profesjonalny, poparty wieloletnim doświadczeniem, występujemy w imieniu naszych Klientów na sali sądowej.

W sprawach z zakresu prawa karnego działamy zdając sobie sprawę z ogromnej wagi i możliwych konsekwencji dla Klienta. Świadczymy kompleksową pomoc prawną bez względu na etap, na którym aktualnie znajduje się postępowanie.

Zespół

Zobacz więcej

dr Andrzej Malicki

Założyciel, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

dr Anna Malicka-Ochtera

Wspólnik, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

prof. dr hab. Jacek Giezek

Adwokat

Zobacz więcej

Jacek Krzyżak

Adwokat

Zobacz więcej

Michał Lachowicz

Adwokat