Prawo restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i naprawcze to jedna z gałęzi prawa, która stanowi niezwykle istotną dziedzinę praktyki Spółki Adwokatów Malicki i Wspólnicy. Dzięki wysokiemu stopniowi specjalizacji i naszej stale pogłębianej wiedzy z tej dziedziny, możemy zaoferować efektywną pomoc prawną wszystkim uczestnikom postępowań upadłościowych, tj.:

Syndykom oraz doradcom restrukturyzacyjnym – świadczymy doradztwo prawne w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a także w sporach z dłużnikami na etapie przedsądowym i sądowym. Prowadzimy stałą obsługę prawną kancelarii syndyków masy upadłości. Świadczymy pomoc prawną także innym podmiotom uczestniczącym w postępowaniu upadłościowym na rzecz inwestorów, nadzorców sądowych;

  • Dłużnikom – obsługujemy osoby ubiegające się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości (w tym również upadłości konsumenckiej);
  • Upadłym – reprezentujemy interesy upadłych w postępowaniu upadłościowym, w tym również w postępowaniach z możliwością zawarcia układu;
  • Wierzycielom – doradzamy wierzycielom, składającym wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz reprezentujemy ich interesy po ogłoszeniu upadłości.

Naszych Klientów reprezentujemy na każdym z etapów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Prowadzimy stałą obsługę prawną kancelarii syndyków masy upadłości. Doradzamy w zakresie szeroko rozumianych procesów restrukturyzacyjnych oraz optymalizacyjnych, do których należy restrukturyzacja kapitałowa oraz zadłużenia. Oferujemy naszym Klientom pomoc w pełni kompleksową, korzystając przy tym z naszego wieloletniego doświadczenia, popartego licznymi sukcesami na sali sądowej.

Zespół

Zobacz więcej

Rafał Bałkowski

Starszy wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

Marcin Ochtera

Wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

Igor Gładysz

Adwokat

Zobacz więcej

Paweł Wójcik

Adwokat