Spory sądowe

Zdobywane w trakcie ponad 20-letniej działalności spółki doświadczenie pozwala nam w sposób efektywny, zgodny z literą prawa oraz w pełni profesjonalny reprezentować interesy naszych Klientów w szeroko rozumianych sprawach cywilnych. Podejmujemy się negocjacji, a także reprezentacji przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, jak również przed Sądem Najwyższym.

Przeprowadzamy szczegółową analizę dostarczonej nam dokumentacji, a następnie wybieramy najodpowiedniejszą drogę realizacji praw naszych Klientów. Reprezentujemy osoby fizyczne oraz inne podmioty stosunków cywilnoprawnych. Zajmujemy się prowadzeniem spraw cywilnych takich jak m.in. ochrona posiadania, ochrona własności, prawo budowlane, czy też klasyczne sprawy o zapłatę.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu procesowemu zespołu Spółki Malicki i Wspólnicy powierzone nam sprawy cywilne prowadzimy w sposób w pełni profesjonalny.

Zespół

Zobacz więcej

dr Andrzej Malicki

Założyciel, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

Rafał Bałkowski

Starszy wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

dr Anna Malicka-Ochtera

Wspólnik, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

Marcin Ochtera

Wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

Jacek Krzyżak

Adwokat

Zobacz więcej

Michał Lachowicz

Adwokat

Zobacz więcej

Iwona Dąbrowska

Adwokat