Sprawy dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich

Sprawy kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty franka szwajcarskiego od kilku lat budzą wiele emocji. W okresie od 2004 do 2010 roku był to bowiem popularny sposób finansowania inwestycji mieszkaniowych, który z biegiem czasu okazał się jednak bardzo kosztowny i ryzykowny.

Jedną ze specjalizacji Spółki jest kompleksowa pomoc w tzw. sprawach frankowych przez weryfikację dokumentów z pomocą zespołu profesjonalnych prawników oraz reprezentację na każdym etapie postępowania sądowego.

Jeżeli posiadasz kredyt we frankach szwajcarskich, zastanawiasz się nad szansą i korzyściami płynącymi ze wszczęcia postępowania przeciwko bankowi zapraszamy do kontaktu. W ramach niezobowiązujących konsultacji dowiesz się czy Twoja umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne oraz jakie masz szanse na jej unieważnienie, a w konsekwencji odzyskanie wysokich kwot tytułem nadpłaconych rat, odsetek i różnic kursowych.

Zespół

Zobacz więcej

Piotr Bugajski

adwokat