Spory medyczne

Ukazała się publikacja dotycząca sporów medycznych pod redakcją prof. dr hab. Agaty Wnukiewicz-Kozłowskiej pt. „Spory medyczne”.

W obszernej publikacji znalazły się dwa rozdziały autorstwa adw. dr. Andrzeja Malickiego pt. „Specyfika sporów medycznych w postępowaniu sądowym” oraz „Z problematyki wadliwości opinii sądowo-lekarskich”.

Książka podejmuje istotne i aktualne zagadnienie konfliktów między pacjentem a lekarzem lub podmiotem leczniczym. Autorzy przedstawili w niej ważne problemy z tego rodzaju sporami związane. Wyjaśnione zostało pojęcie sporu medycznego i jego specyfika. Zaprezentowano cywilne, karne, administracyjne i korporacyjne aspekty postępowań w przedmiocie roszczeń związanych z niepowodzeniem w leczeniu i błędami medycznymi. Omówiono zarówno sądowe jak i pozasądowe metody rozwiązywania nieporozumień między stronami. Scharakteryzowane zostały również szczegółowe problemy, będące najczęstszym obszarem sporów, takie jak: chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna, prokreacja wspomagana, obowiązkowe szczepienia małoletnich, decyzje medyczne dotyczące seniorów. Nie pominięto sposobów zapobiegania sporom oraz ich ewentualnym konsekwencjom w postaci ubezpieczeń i mediacji. Książka łączy podejście teoretyczne i praktyczne do tytułowej kwestii. Adresowana jest do wszystkich zainteresowanych sporami medycznymi, w szczególności profesjonalistów, którzy zawodowo zajmują się rozwiązywaniem konfliktów między stronami lub badają problem naukowo.

Treść dostępna na stronie cyfrowej biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego:
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/145048/edition/135577/content

https://www.adwokatura.pl/adwokackim-piorem/adwokackim-piorem/

07.12.2022, dr Andrzej Malicki

Więcej aktualności

Komentarz do przepisów karnych stosowanych w sprawach medycznych

22.09.2023

Adw. dr Andrzej Malicki sędzią Harcerskiego Turnieju Debat Oksfordzkich

15.03.2023

"Usługi prawne odNowa: procesy o obrazę uczuć religijnych".

29.12.2022