„Usługi prawne odNowa: procesy o obrazę uczuć religijnych”.

„W dniu 20 grudnia 2022 r. adw. dr Andrzej Malicki był moderatorem debaty w przedmiocie ochrony uczuć religijnych pt. „Usługi prawne odNowa: procesy o obrazę uczuć religijnych”. W debacie wzięli udział adw. Aleksandra Nędzi-Marek, dr Tomasz Terlikowski oraz prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński”

https://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/uslugi-prawne-odnowa-procesy-o-obraze-uczuc-religijnych/

29.12.2022, Agnieszka Turkowyd

Więcej aktualności

Komentarz do przepisów karnych stosowanych w sprawach medycznych

22.09.2023

Adw. dr Andrzej Malicki sędzią Harcerskiego Turnieju Debat Oksfordzkich

15.03.2023

Spory medyczne

07.12.2022