dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Doktor nauk prawnych

Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki. Badania naukowe oraz dydaktykę prowadzi z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, prawa medycznego, bioetyki oraz międzynarodowego prawa praw człowieka.

Organizatorka oraz współorganizatorka licznych konferencji naukowych. Ściśle współpracuje z Dolnośląską Izbą Lekarską oraz opiekunami kół prawa medycznego w całej Polsce. Wielokrotna prelegentka międzynarodowych i krajowych konferencji medycznych, bioetycznych i prawniczych.  Stypendystka rządu włoskiego w latach 2002-2003.

Jest członkiem Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia oraz Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Ochrony Zdrowia (European Association of Health Law – EAHL). W charakterze recenzenta współpracuje z czasopismem o tematyce prawno-medycznej wydawanego przez Naczelną Radę Lekarską „Medyczna Wokanda”.

Autorka wydanej w 2004 r. monografii „Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim”. Sporządza opinie oraz ekspertyzy z zakresu prawa medycznego, m.in. dla instytucji medycznych oraz serwisów internetowych. Współredaktor II tomu Systemu Prawa Medycznego „Szczególne świadczenia medyczne”.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 r. kieruje Studiami Podyplomowymi Prawa Medycznego i Bioetyki prowadzonymi na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Z Kancelarią Adwokacką Malicki i Wspólnicy współpracuje przy projektach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i praktycznych.

W wolnym czasie, którego niestety nie ma zbyt wiele, gotuje dla rodziny i przyjaciół, nadrabia zaległości czytelnicze, łapie oddech w górach oraz odpręża się, słuchając muzyki poważnej.

Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki. Badania naukowe oraz dydaktykę prowadzi z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, prawa medycznego, bioetyki oraz międzynarodowego prawa praw człowieka.

Organizatorka oraz współorganizatorka licznych konferencji naukowych. Ściśle współpracuje z Dolnośląską Izbą Lekarską oraz opiekunami kół prawa medycznego w całej Polsce. Wielokrotna prelegentka międzynarodowych i krajowych konferencji medycznych, bioetycznych i prawniczych.  Stypendystka rządu włoskiego w latach 2002-2003.

Jest członkiem Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia oraz Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Ochrony Zdrowia (European Association of Health Law – EAHL). W charakterze recenzenta współpracuje z czasopismem o tematyce prawno-medycznej wydawanego przez Naczelną Radę Lekarską „Medyczna Wokanda”.

Autorka wydanej w 2004 r. monografii „Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim”. Sporządza opinie oraz ekspertyzy z zakresu prawa medycznego, m.in. dla instytucji medycznych oraz serwisów internetowych. Współredaktor II tomu Systemu Prawa Medycznego „Szczególne świadczenia medyczne”.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 r. kieruje Studiami Podyplomowymi Prawa Medycznego i Bioetyki prowadzonymi na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Z Kancelarią Adwokacką Malicki i Wspólnicy współpracuje przy projektach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i praktycznych.

W wolnym czasie, którego niestety nie ma zbyt wiele, gotuje dla rodziny i przyjaciół, nadrabia zaległości czytelnicze, łapie oddech w górach oraz odpręża się, słuchając muzyki poważnej.