Andrzej Malicki

Założyciel, Adwokat

T: 602 613 527

Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa gospodarczego, karnego i administracyjnego. Reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego.

W trakcie praktyki zawodowej pełnił wiele stanowisk o doniosłym znaczeniu. Przez okres dwóch kadencji obejmował m.in. urząd Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Naczelnej Rady Adwokackiej oraz brał czynny udział w pracach nad projektem ustawy Prawo o Adwokaturze.

Aktualnie wykłada na Studiach Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi również zajęcia w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej. Orzeka w Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jest również wykładowcą Szkolenia Aplikantów Adwokackich i wieloletnim egzaminatorem, aktualnie w Izbie Wałbrzyskiej. Ponadto, jest autorem wielu publikacji naukowych, w szczególności z zakresu prawa medycznego.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację adwokacką oraz aplikację sądową. Aktualnie pracuje nad pracą doktorską na temat niezawisłości sędziego oraz niezależności adwokata w procesie.

Bierze udział w wielu akcjach społecznych oraz często podejmuje się działalności pro bono. Jego pasją jest sport – jest instruktorem żeglarstwa, jachtowym sternikiem morskim oraz spikerem zawodów żużlowych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa gospodarczego, karnego i administracyjnego. Reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego.

W trakcie praktyki zawodowej pełnił wiele stanowisk o doniosłym znaczeniu. Przez okres dwóch kadencji obejmował m.in. urząd Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Naczelnej Rady Adwokackiej oraz brał czynny udział w pracach nad projektem ustawy Prawo o Adwokaturze.

Aktualnie wykłada na Studiach Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi również zajęcia w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej. Orzeka w Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jest również wykładowcą Szkolenia Aplikantów Adwokackich i wieloletnim egzaminatorem, aktualnie w Izbie Wałbrzyskiej. Ponadto, jest autorem wielu publikacji naukowych, w szczególności z zakresu prawa medycznego.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył aplikację adwokacką oraz aplikację sądową. Aktualnie pracuje nad pracą doktorską na temat niezawisłości sędziego oraz niezależności adwokata w procesie.

Bierze udział w wielu akcjach społecznych oraz często podejmuje się działalności pro bono. Jego pasją jest sport – jest instruktorem żeglarstwa, jachtowym sternikiem morskim oraz spikerem zawodów żużlowych.