dr Anna Malicka-Ochtera

Wspólnik, Doktor, Adwokat

T: 602 255 325

Wspólnik w Spółce Adwokatów Malicki i Wspólnicy od 2013 r. W sposób kompleksowy obsługuje podmioty publiczne i prywatne, prowadzące działalność gospodarczą. Doradza w  sprawach bieżących, sporządza opinie prawne oraz weryfikuje treści prawne. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest prawo karne procesowe i materialne. Doradza również Klientom w sprawach cywilnych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego.

Adiunkt na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej w Filii we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Prowadzi zajęcia z prawa i procesu karnego oraz prawa rodzinnego. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności, biorąc czynny i bierny udział w licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada stopień doktora nauk prawnych – swoją rozprawę doktorską napisała na temat granic działań obrońcy w procesie karnym. Praktykowała w warszawskich kancelariach Wardyński i Wspólnicy oraz White & Case.

Wolny czas spędza z mężem i dziećmi, najchętniej w sposób aktywny – na świeżym powietrzu.

Wspólnik w Spółce Adwokatów Malicki i Wspólnicy od 2013 r. W sposób kompleksowy obsługuje podmioty publiczne i prywatne, prowadzące działalność gospodarczą. Doradza w  sprawach bieżących, sporządza opinie prawne oraz weryfikuje treści prawne. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest prawo karne procesowe i materialne. Doradza również Klientom w sprawach cywilnych, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego.

Adiunkt na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej w Filii we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Prowadzi zajęcia z prawa i procesu karnego oraz prawa rodzinnego. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności, biorąc czynny i bierny udział w licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada stopień doktora nauk prawnych – swoją rozprawę doktorską napisała na temat granic działań obrońcy w procesie karnym. Praktykowała w warszawskich kancelariach Wardyński i Wspólnicy oraz White & Case.

Wolny czas spędza z mężem i dziećmi, najchętniej w sposób aktywny – na świeżym powietrzu.