Igor Gładysz

Adwokat

Specjalista w zakresie prawa  gospodarczego, w szczególności  prawa spółek oraz umów gospodarczych, a także prawa administracyjnego. Wielokrotnie występował w roli pełnomocnika w poważnych sprawach gospodarczych.

Posiada doświadczenie związane z obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie windykacji roszczeń bankowych oraz obsługi organów administracji publicznej. Działał również pro bono w Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie zajmował się udzielaniem porad osobom niezamożnym.

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Z Kancelarią Malicki i Wspólnicy związany jest od 2011 r.

Interesuje się polityką oraz szachami.

Specjalista w zakresie prawa  gospodarczego, w szczególności  prawa spółek oraz umów gospodarczych, a także prawa administracyjnego. Wielokrotnie występował w roli pełnomocnika w poważnych sprawach gospodarczych.

Posiada doświadczenie związane z obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie windykacji roszczeń bankowych oraz obsługi organów administracji publicznej. Działał również pro bono w Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie zajmował się udzielaniem porad osobom niezamożnym.

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Z Kancelarią Malicki i Wspólnicy związany jest od 2011 r.

Interesuje się polityką oraz szachami.