Iwona Dąbrowska

Adwokat

Prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, a także prawa karnego. Reprezentuje również Klientów przed sądami powszechnymi. Bierze czynny udział w czynnościach procesowych, począwszy od postępowania rozpoznawczego aż po postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców w sprawach gospodarczych oraz antymonopolowych, jak również na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie praktyki zawodowej obsługiwała m.in. urzędy gminy oraz spółki, jak również pracowała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeszcze w trakcie aplikacji adwokackiej zdobywała doświadczenie w licznych kancelariach. Świadczyła również pro bono pomoc na rzecz organizacji pro-zwierzęcych, m.in. w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację adwokacką oraz aplikację administracyjną. Wpisana jest na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państw jest jedynym akcjonariuszem. Ze Spółką Adwokatów Malicki i Wspólnicy współpracuje od 1996 r.

W wolnych chwilach zajmuje się fotografią. Jej pasją są również piesze wycieczki po górach.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, a także prawa karnego. Reprezentuje również Klientów przed sądami powszechnymi. Bierze czynny udział w czynnościach procesowych, począwszy od postępowania rozpoznawczego aż po postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców w sprawach gospodarczych oraz antymonopolowych, jak również na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie praktyki zawodowej obsługiwała m.in. urzędy gminy oraz spółki, jak również pracowała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeszcze w trakcie aplikacji adwokackiej zdobywała doświadczenie w licznych kancelariach. Świadczyła również pro bono pomoc na rzecz organizacji pro-zwierzęcych, m.in. w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację adwokacką oraz aplikację administracyjną. Wpisana jest na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państw jest jedynym akcjonariuszem. Ze Spółką Adwokatów Malicki i Wspólnicy współpracuje od 1996 r.

W wolnych chwilach zajmuje się fotografią. Jej pasją są również piesze wycieczki po górach.