prof. dr hab. Jacek Giezek

Adwokat

T: (71) 344 20 11

kom.:  602 355 801

Korespondencję kierowaną do Profesora Jacka Giezka w sprawach przez niego prowadzonych należy kierować wyłącznie na adres e-mail oraz adres Kancelarii Adwokackiej JKG Sp. j. podane poniżej:

JKG sp.j. Kancelaria adwokacka. Jurgowiak, Kaźmierczak, Giezek
ul. Świdnicka 36,
50-068 Wrocław
e-mail: kancelaria@jkg.pl

 

Jest wspólnikiem istniejącej od ponad dwudziestu lat kancelarii adwokackiej (JKG sp.j.), a także prowadzi we Wrocławiu indywidualną kancelarię adwokacką. Zobacz stronę kancelarii.

Specjalista z zakresu prawa karnego materialnego. Zajmuje się m.in problematyką dotyczącą dogmatycznej struktury przestępstwa oraz formami jego popełnienia, podstawami wyłączania odpowiedzialności karnej, sądowym wymiarem kary, a także wybranymi zagadnieniami prawa karnego gospodarczego.

Wieloletni wykładowca akademicki. Pełni funkcję kierownika katedry prawa karnego materialnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest również członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej i Przewodniczącym komisji Etyki NRA. W latach 2007-2013 sprawował funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, prawa o adwokaturze i zasad etyki wykonywania zawodu.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1997 został wpisany na listę adwokatów.

kom.:  602 355 801

Korespondencję kierowaną do Profesora Jacka Giezka w sprawach przez niego prowadzonych należy kierować wyłącznie na adres e-mail oraz adres Kancelarii Adwokackiej JKG Sp. j. podane poniżej:

JKG sp.j. Kancelaria adwokacka. Jurgowiak, Kaźmierczak, Giezek
ul. Świdnicka 36,
50-068 Wrocław
e-mail: kancelaria@jkg.pl

 

Jest wspólnikiem istniejącej od ponad dwudziestu lat kancelarii adwokackiej (JKG sp.j.), a także prowadzi we Wrocławiu indywidualną kancelarię adwokacką. Zobacz stronę kancelarii.

Specjalista z zakresu prawa karnego materialnego. Zajmuje się m.in problematyką dotyczącą dogmatycznej struktury przestępstwa oraz formami jego popełnienia, podstawami wyłączania odpowiedzialności karnej, sądowym wymiarem kary, a także wybranymi zagadnieniami prawa karnego gospodarczego.

Wieloletni wykładowca akademicki. Pełni funkcję kierownika katedry prawa karnego materialnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest również członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej i Przewodniczącym komisji Etyki NRA. W latach 2007-2013 sprawował funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, prawa o adwokaturze i zasad etyki wykonywania zawodu.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1997 został wpisany na listę adwokatów.