Michał Lachowicz

Adwokat

Reprezentuje podmioty gospodarcze i prywatne w procesach sądowych oraz w sprawach karnych. Świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców indywidualnych i zbiorowych oraz osób fizycznych w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Prowadzi m.in. sprawy związane z inwestowaniem w nieruchomości gruntowe, jak również dotyczące służebności gruntowych oraz sporów właścicielskich. Obsługuje m.in. branże  architektoniczną, muzyczną, hotelarską, a także sektor energetyczny. Pomaga przedsiębiorcom w procesie negocjacji i zawierania umów handlowych, w procesie rejestracji znaków towarowych oraz pomaga rozwiązywać spory pracownicze.  Reprezentuje podmioty gospodarcze i prywatne w procesach sądowych i postępowaniach z zakresu prawa karnego. Świadczy również pomoc prawną fundacjom oraz podmiotom sektora publicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in., uczestnicząc w obsłudze prawnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata w latach 2013-2015. Autor licznych ekspertyz, stanowisk prawnych i opinii z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego oraz analiz prawnych dotyczących regulacji statusu agencji zatrudnienia w krajach UE. Ekspert do spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w projekcie „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Od 2009 r. jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Od stycznia 2017 r. jest również członkiem Zespół ds. Przeciwdziałania Niedozwolonym Praktykom Świadczenia Usług Prawniczych przy Dziekanie Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Biegła znajomość języka angielskiego pozwala mu świadczyć obsługę prawną zarówno na rzecz polskich, jak również zagranicznych podmiotów.

Reprezentuje podmioty gospodarcze i prywatne w procesach sądowych oraz w sprawach karnych. Świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców indywidualnych i zbiorowych oraz osób fizycznych w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Prowadzi m.in. sprawy związane z inwestowaniem w nieruchomości gruntowe, jak również dotyczące służebności gruntowych oraz sporów właścicielskich. Obsługuje m.in. branże  architektoniczną, muzyczną, hotelarską, a także sektor energetyczny. Pomaga przedsiębiorcom w procesie negocjacji i zawierania umów handlowych, w procesie rejestracji znaków towarowych oraz pomaga rozwiązywać spory pracownicze.  Reprezentuje podmioty gospodarcze i prywatne w procesach sądowych i postępowaniach z zakresu prawa karnego. Świadczy również pomoc prawną fundacjom oraz podmiotom sektora publicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in., uczestnicząc w obsłudze prawnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata w latach 2013-2015. Autor licznych ekspertyz, stanowisk prawnych i opinii z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego oraz analiz prawnych dotyczących regulacji statusu agencji zatrudnienia w krajach UE. Ekspert do spraw prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w projekcie „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Od 2009 r. jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Od stycznia 2017 r. jest również członkiem Zespół ds. Przeciwdziałania Niedozwolonym Praktykom Świadczenia Usług Prawniczych przy Dziekanie Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Biegła znajomość języka angielskiego pozwala mu świadczyć obsługę prawną zarówno na rzecz polskich, jak również zagranicznych podmiotów.