Paweł Wójcik

Adwokat

Świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego, cywilnego, a w szczególności korporacyjnego. Doradza również Klientom w sprawach karnych gospodarczych. Udziela porad oraz reprezentuje przedsiębiorców indywidualnych i zbiorowych, w tym spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje. Reprezentuje Klientów w trakcie postępowań upadłościowych i naprawczych. Doradza w zakresie obrotu dziełami sztuki. Znajomość zarówno kontynentalnego, jak i anglosaskiego systemu prawnego pozwala mu sprostać oczekiwaniom podmiotów polskich i zagranicznych inwestorów.
Członek Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Przewodniczący Zespołu Ds. Nieuczciwej Reklamy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Pełni również obowiązki Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi, studentami oraz przedsiębiorcami w zakresie regulacji dotyczących działalności gospodarczej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zobowiązaniowych stosunków umownych oraz prawa własności intelektualnej. Czynnie uczestniczy w działalności samorządu adwokackiego.

Posiada uprawnienia adwokackie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stanie Nowy Jork w USA. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Temple University James E. Beasley School of Law w Filadelfii, USA, a także Temple University School of Law Tokyo Campus w Japonii, gdzie był pierwszym i jak dotąd jedynym Polakiem. Laureat nagrody dla najlepszego studenta zagranicznego na Temple University James E. Beasley School of Law za wybitne wyniki w nauce.

W wolnych chwilach czyta książki i podróżuje. Regularnie ćwiczy jogę i gra w piłkę nożną.

Świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego, cywilnego, a w szczególności korporacyjnego. Doradza również Klientom w sprawach karnych gospodarczych. Udziela porad oraz reprezentuje przedsiębiorców indywidualnych i zbiorowych, w tym spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje. Reprezentuje Klientów w trakcie postępowań upadłościowych i naprawczych. Doradza w zakresie obrotu dziełami sztuki. Znajomość zarówno kontynentalnego, jak i anglosaskiego systemu prawnego pozwala mu sprostać oczekiwaniom podmiotów polskich i zagranicznych inwestorów.
Członek Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Przewodniczący Zespołu Ds. Nieuczciwej Reklamy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Pełni również obowiązki Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi, studentami oraz przedsiębiorcami w zakresie regulacji dotyczących działalności gospodarczej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zobowiązaniowych stosunków umownych oraz prawa własności intelektualnej. Czynnie uczestniczy w działalności samorządu adwokackiego.

Posiada uprawnienia adwokackie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stanie Nowy Jork w USA. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Temple University James E. Beasley School of Law w Filadelfii, USA, a także Temple University School of Law Tokyo Campus w Japonii, gdzie był pierwszym i jak dotąd jedynym Polakiem. Laureat nagrody dla najlepszego studenta zagranicznego na Temple University James E. Beasley School of Law za wybitne wyniki w nauce.

W wolnych chwilach czyta książki i podróżuje. Regularnie ćwiczy jogę i gra w piłkę nożną.