Rafał Bałkowski

Starszy wspólnik, Adwokat

T: 606 686 965

Starszy wspólnik Spółki Adwokatów Malicki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, prawie gospodarczym i cywilnym. Występuje jako obrońca w sprawach karnych oraz jako pełnomocnik w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym również prawa budowlanego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, świadcząc bieżące doradztwo prawne przedsiębiorcom, jak również innym podmiotom. W szczególności sporządzał opinie prawne, analizował projekty umów oraz konsultował podejmowane działania, w czym specjalizuje się do dnia dzisiejszego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał w Kancelarii Adwokackiej adw. Henryka Rossy i Spółce Adwokatów Consensus Malicki, Rossa, Lis s.c. W 2003 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Starszy wspólnik Spółki Adwokatów Malicki i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym, prawie gospodarczym i cywilnym. Występuje jako obrońca w sprawach karnych oraz jako pełnomocnik w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym również prawa budowlanego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał, świadcząc bieżące doradztwo prawne przedsiębiorcom, jak również innym podmiotom. W szczególności sporządzał opinie prawne, analizował projekty umów oraz konsultował podejmowane działania, w czym specjalizuje się do dnia dzisiejszego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał w Kancelarii Adwokackiej adw. Henryka Rossy i Spółce Adwokatów Consensus Malicki, Rossa, Lis s.c. W 2003 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.