Adw. dr Andrzej Malicki sędzią Harcerskiego Turnieju Debat Oksfordzkich

Naczelna Rada Adwokacka wsparła swoim patronatem Harcerski Turniej Debat Oksfordzkich, który odbył się w dniu 4 marca w Centrum Kultury w podwarszawskim Izabelinie. Zorganizował i poprowadził imprezę Wiceprezes NRA – Adwokat Bartosz Grohman, a jednym z sędziów turnieju był adw. dr Andrzej Malicki, członek NRA.

https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/naczelna-rada-adwokacka-wspiera-turniej-debat-oksfordzkich-8229/

15.03.2023, Aleksandra Burdek

Więcej aktualności

"Usługi prawne odNowa: procesy o obrazę uczuć religijnych".

29.12.2022

Spory medyczne

07.12.2022

Юридична допомога українською та російською мовами/Pomoc prawna w języku ukraińskim i rosyjskim

24.10.2022