Prawo medyczne

Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy doradza oraz reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu prawa medycznego. Świadczymy szeroko rozumianą pomoc prawną lekarzom oraz placówkom medycznym na wszelkich płaszczyznach ich aktywności. Doradzamy podmiotom medycznym w ich bieżącej działalności, analizujemy i dopracowujemy od strony formalnej projekty dokumentacji medycznej, sporządzamy opinie prawne. Pomagamy lekarzom i podmiotom w sytuacji konfliktu z pacjentami, zarówno w sprawach cywilnych, karnych, jak również związanych z odpowiedzialnością zawodową.

W sprawach z zakresu prawa medycznego kluczowe jest doświadczenie. Mecenas Andrzej Malicki interesuje się prawem medycznym od wielu lat. Jest uznanym autorem wielu publikacji naukowych oraz wykładowcą przedmiotu „Prawo medyczne” na Uniwersytecie Wrocławskim. Zarówno Adwokat Malicki jak również pozostali adwokaci, zajmujący się w Spółce prawem medycznym, korzystając z wieloletniego doświadczenia, dokładają wszelkich starań, aby doprowadzić delikatne sprawy medyczne do możliwie jak najkorzystniejszego rozwiązania. Efektem zdobywanego doświadczenia są również liczne publikacje w czasopismach medycznych.

Podejmujemy się reprezentacji Klientów w postępowaniach przed komisjami do spraw zdarzeń medycznych, jak również w postępowaniach sądowych. Pośredniczymy w próbach ugodowego rozwiązywania sporów pomiędzy pacjentami, a podmiotami świadczącymi usługi medyczne.

W zakresie spraw medycznych współpracujemy z dr Agatą Wnukiewicz – Kozłowską, Kierownikiem Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistką w zakresie prawa medycznego. Połączenie wiedzy i doświadczeń zespołu Spółki Malicki i Wspólnicy oraz zewnętrznego specjalisty sprawia, że sprawy medyczne naszych Klientów prowadzimy w sposób profesjonalny i kompleksowy.

Zespół

Zobacz więcej

dr Andrzej Malicki

Założyciel, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

dr Anna Malicka-Ochtera

Wspólnik, Doktor, Adwokat

Zobacz więcej

Marcin Ochtera

Wspólnik, Adwokat

Zobacz więcej

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Doktor nauk prawnych

Zobacz więcej

Piotr Bugajski

adwokat